Related Links
Get Subscription
For Daily Ahdees
 

Madine bulana hame ya Muhammad

 

Lyrics

 

Related Video

bhar do jholi bhar do jholi
Ho Karam Ki Nazar Ho Karam Ki Nazar
Malikul Mulk la Shareek a lahu Malikul Mulk la Shareek a lahu
MERE SABIR PIYA KARNA KARM MERE SABIR PIYA KARNA KARM
tanam farsuda tanam farsuda
Madine bulana hame ya Muhammad Madine bulana hame ya Muhammad
hum ko ya dar dar hum ko ya dar dar
Aaye Pyare Mustafa Subhanallah Aaye Pyare Mustafa Subhanallah
Haq Fareed Baba Fareed Haq Fareed Baba Fareed