Related Links
Get Subscription
For Daily Ahdees
 

wo jo na thay

 

Lyrics

 

Related Video

Hum Madineh Sey Hum Madineh Sey
Lamyaati Nazeeru Kafee Nazarin Lamyaati Nazeeru Kafee Nazarin
Ya Muhammad Tamana-e Ya Muhammad Tamana-e
Fazl e Rab Ul Aula Fazl e Rab Ul Aula
jo ishq nabi k jaiwo ko jo ishq nabi k jaiwo ko
Bhala Aur Kia Ho Bhala Aur Kia Ho
Agar Koi Apna Bhalla Chahta Hai Agar Koi Apna Bhalla Chahta Hai
Kabe Ke Badruduja Kabe Ke Badruduja
Naat e sarkar ki parta hoon Naat e sarkar ki parta hoon
Dil Main Dil Main
Zameen-o-Zaman Tumharay Liye Zameen-o-Zaman Tumharay Liye
Ya Muhammad (SAW) Noor-e- Mujassam Ya Muhammad (SAW) Noor-e- Mujassam
Ya Rahmatalil Alamin Ya Rahmatalil Alamin
Din Raat Madinay Din Raat Madinay
La ilaha ila hu La ilaha ila hu
wo jo na thay wo jo na thay
sallal laho alika sallal laho alika
Madinay Ko Jayein Madinay Ko Jayein
Ab Tu Thandi Ye Ab Tu Thandi Ye
Tanam Farsooda Jaan Paye Tanam Farsooda Jaan Paye
karam aj bala ay karam aj bala ay
Ya Nabi Aapke Jalwon Ya Nabi Aapke Jalwon
Zamen kay Arsh par Zamen kay Arsh par
Phir Soye Haram Qafilay Phir Soye Haram Qafilay